Вогнева підготовка військовослужбовців бундесверу — нова концепція

12.02.2020

Протягом останнього десятиліття вогнева підготовка військовослужбовців ЗС Німеччини зазнала суттєвих змін. Необхідно відзначити, що аналогічні процеси щодо прийомів володіння і застосування стрілецької і протитанкової зброї мають місце і в інших країнах НАТО. У зв’язку з цим більш детальний розгляд нового підходу, прийнятого в бундесвері, становить певний інтерес, — про це йдеться в публікації журналу «Europäische Sicherheit & Technik».

Нова концепція вогневої підготовки військовослужбовців ЗС Німеччини зі стрільби з особистої та ручної протитанкової зброї (neues Schiessausbildungskonzept, nSAK) підписана генеральним інспектором Бундесверу 17 серпня 2010 року. Відповідно до загальних планів будівництва збройних сил її введення у військах завершилося у 2014-15 роках. Документ мав на меті адаптацію вогневої підготовки військ до нових умов і оперативних вимог.

Вивчення нової методики бундесверу військовослужбовцями США

Відповідно до поглядів командування бундесверу, прийнята раніше методика вогневої підготовки виникла в умовах холодної війни, і не відповідає сучасним реаліям. Вона призначалася для армії, основним завданням якої була оборона країни. З огляду на характер такого бою, основну поразку противнику передбачалося наносити на дальності прямого пострілу до 300м.

Ці умови значно змінилися після 1990р. Провідним напрямком операцій бундесверу стало попередження конфліктів і управління кризами. Як приклад — контингент МССБ в Афганістані або сили KFOR на Балканах. У подібних місіях основним противником ставали не тільки солдати ворожої армії, скільки бойовики іррегулярного формування. Характер їх дій, як правило, скритний, в населених пунктах, з близької дистанції.

Реальністю сучасного бою стали густонаселені міські райони, де військові цілі змішуються з цивільним населенням (НЕ комбатантами). В результаті спектр застосування особистої зброї повністю оновився і значно розширився. Успіх в бою, як ніколи раніше, став залежати від навичок і підготовки окремого військовослужбовця.

Відпрацювання дій в населеному пункті

Відповідно до положень нової концепції особиста зброя має застосовуватися на різних дистанціях. Все дальності стрільби за своїм значенням вважаються еквівалентними. Однак тепер в ході навчання особливий пріоритет віддається дистанції ближнього бою. Тільки за часів панування на всіх дальностях в можливих численних сценаріях солдат здатний застосовувати свою особисту зброю безпечно і ефективно.

Вогнева підготовка військовослужбовців, згідно з новою концепцією, отримала модульний характер. Вона має наростаючу складність і дозволяє враховувати особливості бойового застосування родів військ і служб. Структурно дисципліна ділиться на загальну базову підготовку (Grundlagenausbildung) і повну підготовку (Vollausbildung).

Загальна базова підготовка має в своєму складі наступні модулі:

початкова підготовка;

стрільба на ближній дистанції, частина I (Nahbereichsschießen, Teil I);

ведення вогню вартовим (Wachschießen).

Подальша повна підготовка включає модулі:

базова підготовка по додаткової категорії зброї (Grundlagenausbildung an weiteren Waffen);

стрільба на ближній дистанції, частина II;

стрільба одиночних стрільців (Schießen des Einzelschützen);

ведення вогню по повітряних цілях (Fliegerabwehrschießen);

специфічна стрілецька підготовка (Spezifische Schießausbildung);

стрільба на ближній дистанції, частина III;

стрільба в особливих умовах (Besondere Lagen);

підтвердження стрілецької майстерності (Erhalt der Schießfertigkeit).

Оцінка результатів стрільби

У концепцію включені значні нововведення, що мають, як вважається, ключове значення. Зокрема, в ході всього курсу відпрацьовується стрільба на ближній дистанції (3 — 30м). Зазначений модуль складається з трьох частин.

Особлива увага приділяється особистій відповідальності військовослужбовців. Їм прищеплюються «чотири основних правила безпеки». Правила вимагають безперервного контролю стану особистої зброї (магазин, патронник, приціл і ствол) і його готовності до стрільби. Військовослужбовці повинні діяти самостійно і нести відповідальність за особисту бойову готовність. Так, солдат відразу отримує повну кількість боєприпасів на весь тренувальний день. Надалі він зобов’язаний оцінювати потрібну кількість патронів і контролювати їх витрати. Самостійно споряджати магазини, виходячи з майбутніх вправ.

Організаційно, як заявляється, концепція об’єднала викладачів і інструкторів вогневої підготовки, скоротила чисельність обслуговуючого персоналу, збільшила практичну тренованість особового складу. Крім того, відбувся поділ оцінки стрільби і кількості витрачених боєприпасів.

В якості першого кроку базова підготовка спрямована на навчання солдатів безпечному поводженню з особистою стрілецькою (гвинтівками і пістолетами) і ручною протитанковою зброєю. На цьому етапі вивчаються правила безпеки, і проводиться посилене відпрацювання вправ зі зброєю. Мета тренувань — закласти основу його застосування в наступних розділах вогневої підготовки.

Вправа зі зброєю під керівництвом інструктора

Як на етапі базової підготовки, так і в подальшому активно використовуються симулятори стрільби.

Як зазначалося вище, модуль складається з трьох частин. У першій частині відпрацьовуються стрільба одиночним і подвійним пострілом, положення тіла при стрільбі (відпрацьовується т.зв. «патрульна позиція»), реакція на загрозу при відсутності прямого впливу, ураження різноманітних цілей.

До другої частини модуля входять: відпрацювання положення тіла в «бойовій позиції», повороти зі зброєю на 90 і 180 градусів, стрільба в русі.

Відпрацювання «бойової позиції»

Заключна третина включає способи маскування, прийоми зміни виду зброї, ураження рухомих цілей, тренування в зміні напоготові. В результаті модуль покликаний домогтися автоматизму дій учнів зі зброєю і підвищити їхню реакцію на раптову зміну обстановки.

Згідно з нормативами, тренований солдат повинен витрачати до 2 сек. на два точних постріли в ціль на дальності 5 м і не більше 3 сек. — на дальності 10-15м.

Модуль закріплює навички ближнього бою. Вправи проводяться на тлі тактичної обстановки. Військовослужбовці закріплюють свої індивідуальні навички в складі підрозділів, в повній екіпіровці.

Дії в складі групи

Поразка цілей на дальності прямого пострілу і більшої дистанції відпрацьовується в модулях «Специфічна стрілецька підготовка» і «Стрільба в особливих умовах». Зокрема, до «специфічної» відноситься підготовка снайперів і інших фахівців. У цих модулях проводяться бойові стрільби підрозділів.

«Стрільба в особливих умовах» призначена в першу чергу для частин і з’єднань, які направляються в закордонні відрядження. Військовослужбовці проходять підготовку відповідно до майбутніх дій. Як елемент, наприклад, відпрацьовується стрільба їх бойових машин в процесі патрулювання.

Прийоми стрільби з досвіду Афганістану

Модуль «Підтвердження стрілецької майстерності» спрямований на оцінку стрілецьких навичок військовослужбовців, які завершили повний курс підготовки. Крім того, модуль покликаний підтримувати тренованість особового складу на належному рівні. У його складі обов’язкове тестування стрілецьких навичок за допомогою різних вправ, а також оцінка точності стрільби.

Кожен військовослужбовець бундесверу повинен проходити модуль не рідше одного разу на рік. Складність вправ визначається викладачами або інструкторами по стрілецької підготовки.

Введення у війська принципів нової концепції поставило перед командуванням бундесверу ряд викликів. Їх подолання визначало кінцевий результат переходу до нової методики вогневої підготовки.

На початковому етапі потрібно в короткий термін вирішити кадрову нестачу професійних викладачів вогневої підготовки та інструкторів зі стрільби. Їх кваліфікація в рамках нової концепції почалася у 2011 році децентралізовано в навчальних закладах для офіцерів і унтер-офіцерів. Після закінчення кваліфікаційних курсів підготовлені викладачі направлялися у війська.

Впровадження нової методики здійснювалося, перш за все, в рамках поточної підготовки військ або підготовки до конкретної місії за кордоном. Поступово методика доповнювалася у підготовку командного складу та базове навчання військовослужбовців.

На заключному етапі, в період 2014-15 років новітня вогнева підготовка військовослужбовців вводилася для персоналу установ і відомств бундесверу. Нині професійна підготовка викладачів зі стрільби для всіх ЗС відбувається централізовано на базі навчального центру піхоти, м Хаммельбурга (Hammelburg).

Інтенсивне навчання стрільбі призвело до збільшення витрат боєприпасів, більшого зносу зброї і більш широкого використання обладнання стрільбищ бундесверу. Крім того, відбулася переоцінка аспектів безпеки. Зокрема — засобів захисту органів зору та слуху, використання кулеуловлювачів старого типу.

Згідно з опублікованими даними, витрата боєприпасів в основному для пістолета P8 збільшився з 10,5 (2009р.) до 26,3 (2013р.) млн. пострілів. Витрата для гвинтівки G36 залишився на рівні 29-30,1 млн. пострілів. При цьому, з одного боку відбулось перенесення витрати боєприпасів для G36 з бойової стрільби на підготовку згідно з новою концепцією на стрільбищах. З іншого боку, в період між 2009 і 2013 роками знизилася загальна кількість особового складу у військах при одночасному збільшенні інтенсивності одиночних тренувань.

Одиночна стрілецька підготовка в складі підрозділу

Наслідком значного збільшення вогневих навантажень стало більш швидке досягнення меж зносу ствола, особливо у пістолета P8. В результаті частини перейшли до використання його вдосконаленої версії, пістолету P8A1, з підвищеною навантажувальною характеристикою ствола.

Нова концепція зажадала також адаптації інфраструктури для стрільби на близькій дистанції. Зокрема, кулеуловлювачів і кріплень для мішеней для компенсації підвищеного навантаження.

Після підписання концепції підготовка за новими методиками стала обов’язковою для військовослужбовців, призначених для дій за кордоном. Існуючі стандарти озброєння в таких операціях передбачають оснащення особового складу первинною і вторинною зброєю.

Виходячи з цього, в ході тренувань особлива увага приділяється безпечному володінню і раціональному використанню зброї на ближній дистанції. Повідомляється, що у військовослужбовців, які завершили підготовку, відзначається значне підвищення рівня володіння зброєю, самостійності дій і «більш тонке почуття ствола».

Одночасно, мали місце факти скептичного ставлення ряду командирів до нової методики. Іноді це призводило до спроб таких командирів уникнути для своїх підрозділів тренувань згідно з концепцією.

Основна причина скепсису — протиріччя нового підходу класичному, при якому військам протистоїть «симетричний» противник. У цьому випадку вони намагаються знищити противника на середньої і більшої дистанції, не допустивши зближення і уникнувши власних втрат.

Тренування на полігоні

Для подолання зазначеного опору в ході бойової підготовки практикувався такий розвиток тактичної обстановки, який вимагав «природного» переходу до знищення супротивника на ближній дистанції. Останнє відпрацьовувалося проведенням бойових стрільб підрозділів з елементами нової концепції.

По мірі накопичення досвіду, вносилися зміни, як в модулі вогневої підготовки, так і в програми підготовки військових командирів, викладачів і інструкторів зі стрільби. Випуск першого пілотного курсу інструкторів, підготовлених за розширеною програмою (п’ять тижнів замість трьох), відбувся у 2014 році.

Таким чином, на рубежі 2014-15 років вогнева підготовка військовослужбовців бундесверу з особистої і протитанкової зброї реформована відповідно до нової концепції. Концепція розроблялася, виходячи з особливостей бою, в якому у якості основного розглядається асиметричний противник. Нова методика має модульний характер зі значним ухилом до розвитку навичок ведення ближнього бою на дистанції від 3 до 30 м.

Слід зазначити, що фактично відразу після цього країни НАТО знову заговорили про необхідність оборони альянсу від армії симетричного противника. Події на сході України свідчать, що класичний підхід щодо ведення бою продовжує зберігати свою актуальність.

Вогнева підготовка військовослужбовців в рамках нової концепції